+1-626-679-7522|contact@ookkuu.com
Cart 0

DESIGNERS

These are some of the designers of our furniture. You can also find their information also on our product pages.

Drill Design
Eiri Iwakura
Hiroshi Akutsu
Hiroshi Yajima
Jean Marie Massaud
Keijiro Nakai
Kengo Kuma
Kiyoshi Sadogawa
Koji Okada
Masaaki Nagaoka
 Masatsugu Nishimura
Michael Poulsen
Mikiya Kobayashi
Motomi Kawakami
Noriyuki Ebina
Oki Sato
Patrick Chia
Ryoichi Kobayashi
Shinji Iwasaki
Sori Yanagi
Tomita Kazuhiko 
Tomoyuki Matsuoka
Torafu
Toshikhiko Ushimaru
Toshimitsu Sasaki